E-shop
10 €

Drygva - Son Of Mighty Rod (re-issue 2017)Drygva - Son Of Mighty Rod (re-issue 2017)

Band: Drygva
Album: Son Of Mighty Rod (re-issue 2017)
Year: 2017
Country: Belarus
Format: CD
Genre: Pagan Folk Metal
Label: Soundage Prod.

Tracklist:

Drygva – Son Of Mighty Rod
1 The Prophesy 1:07
2 Path of Volkhves 4:26
3 Mother of Enhydris 5:33
4 Son of Mighty Rod 5:51
5 The Watchword 1:45
6 Under the Banner of Perun 7:03
7 Sigh of War 3:48
8 Thunderstorm 1:57
9 If You Shall Die in Battle 6:28
10 Festal Song 2:43

Drygva - Lantsugi minulykh stagoddzyau (EP 2012)
11 Nepakhіsnasts rodnaga krayu
12 Vyasna

Svarga - Drygva
13 Volnitsa
14 V pasti novoj vojny

Drygva - Kola Chasu (EP 2009)
15 Starazhytnaya Belarus
16 Tsyazhkiya Kroki
17 Kupalskaya Akhvyara

Drygva releases
12€
10€
Shopping Cart
New Arrivals
Dominia Timeless
Killhammer Into The Darkness
Grobovaya Doska T-Shirt "Boyazn pokojnikov"
Grobovaya Doska Boyazn pokojnikov (LP, ltd. 300 black vinyl)
Grobovaya Doska Boyazn pokojnikov (LP, ltd. 200 marbled red black vinyl)
Grobovaya Doska Boyazn pokojnikov (CD wooden box)
Grobovaya Doska Boyazn pokojnikov (digibook)
Autopsy Night Born To Kill
Sandarmoh Void
Bes Ov The Devil (LP, ltd. 166 black vinyl)
Bes Ov The Devil (LP, ltd. 134 marbled dark blue vinyl)
Tsjuder Antiliv
Thy Catafalque Meta
Thy Catafalque Vadak
Thy Catafalque Sgurr (digipak)
Theodor Bastard Vetvi (digipak)
Sylvaine Nova (digipak)
Strigoi Viscera (digipak)
Solstafir Otta
Solstafir Svartir Sandar (2CD)