E-shop
10 €

Drygva - Son Of Mighty Rod (re-issue 2017)Drygva - Son Of Mighty Rod (re-issue 2017)

Band: Drygva
Album: Son Of Mighty Rod (re-issue 2017)
Year: 2017
Country: Belarus
Format: CD
Genre: Pagan Folk Metal
Label: Soundage Prod.

Tracklist:

Drygva – Son Of Mighty Rod
1 The Prophesy 1:07
2 Path of Volkhves 4:26
3 Mother of Enhydris 5:33
4 Son of Mighty Rod 5:51
5 The Watchword 1:45
6 Under the Banner of Perun 7:03
7 Sigh of War 3:48
8 Thunderstorm 1:57
9 If You Shall Die in Battle 6:28
10 Festal Song 2:43

Drygva - Lantsugi minulykh stagoddzyau (EP 2012)
11 Nepakhіsnasts rodnaga krayu
12 Vyasna

Svarga - Drygva
13 Volnitsa
14 V pasti novoj vojny

Drygva - Kola Chasu (EP 2009)
15 Starazhytnaya Belarus
16 Tsyazhkiya Kroki
17 Kupalskaya Akhvyara

Drygva releases
12€
10€
Shopping Cart
New Arrivals
Stozhar T-Shirt "Black Wing"
Stozhar Black Wing
Ikotka Desintergation (LP, marbled black white vinyl)
Ikotka Desintergation (LP)
Ikotka Desintergation
Olshanoe What a Great and Sad World It Is (LP, marbled blue black vinyl)
Olshanoe What a Great and Sad World It Is (LP)
Olshanoe What a Great and Sad World It Is (digipak)
Meschera Zhatva (LP, marbled green black vinyl)
Meschera Zhatva (LP)
Rage Titanium Time of Heroes (digipak)
Rage Titanium Time of Heroes
In Vision Manuscript
Smerdead Mjortvyj les
Xenobiotic Prometheus
Wrvth Wrvth
Within Destruction Deathwish
Vomit Remnats Hyper Groove Brutality
Unmerciful Ravenous Impulse
Unbreakable Hatred Ruins