E-shop
8 €

Karma Rage - Garmoniya lzhiKarma Rage - Garmoniya lzhi

Band: Karma Rage
Album: Garmoniya lzhi
Year: 2017
Country: Ukraine
Format: CD
Genre: Thrash Metal
Label: Metal Race

Tracklist:

1. Vse v tsirk! 04:01
2. Stan v stroj 04:18
3. Patriot 04:02
4. Protiv sistemy 03:40
5. Debaty 04:22
6. Dumaj sam 04:13
7. Shou dlya naroda 04:12
8. Garmoniya lzhi 04:17
9. Vne politiki 04:05
10. V.L.D.M. 03:16

Karma Rage releases
8€
Shopping Cart
New Arrivals
Arida Vortex Riders Of Steel (digi-pack)
Arida Vortex Riders Of Steel
Drygva Vaydelot (digi-pack)
Drygva Vaydelot
Blodiga Skald The Undrunken Curse
In Demoni Genetic Degeneration
Decrepit Cadaver Vórtice A Lo Macabro
Decrepit Cadaver Putrid Stench Of Psychotic Acts (Rotten Cemetery Records)
Cystic Dysentery Homicidal Suicide
Melnitsa Khimera (digi-pack)
Melnitsa Angelofreniya Live (digi-pack)
Deiquisitor Deiquisitor
Ichor Depts
Dying Humanity Deadened (digi-pack)
Wyrd Hex (digi-pack)
Zheleznyj Potok Mystic
Top Secret (Po)hlavni Organ
Histos Pricina Smrti: Neznama!
Oss Nebes Oss Nebes
Moongates Guardian Where Many Paths And Errands..